loader image

1. Poszukiwanie pojazdu

Wspólnie z klientem wyszukujemy odpowiedni pojazd w USA lub Kanadzie. Współpraca odbywa się za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowego. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby potencjalnie nabyty pojazd spełniał wszelkie wymagania potencjalnego nabywcy.
Do wybranego pojazdu podajemy koszty jakie będzie musiał ponieść klient. Są to: koszt prowizji domu aukcyjnego w USA, Kanadzie, koszt transportu do wybranego portu, koszt frachtu morskiego oraz koszty opłat celno-skarbowych. Gwarantujemy najlepsze ceny importu!

Każde auto jest przed licytacją przez nas weryfikowane w bazie Carfax. Posiadamy też dostęp monitorujący przebiegi wszystkich aukcji, dzięki czemu mamy możliwość odczytu czy pojazd wcześniej był licytowany i sprzedawany przez inne podmioty. Dzięki tym staraniom klient ma pewność, że zakupiony przez niego samochód, motocykl nie przeszedł przez ręce osób trzecich. Takie samochody są zazwyczaj tylko powierzchownie poprawione do zdjęć, aby uzyskać lepszą cenę. Dzięki naszemu doświadczeniu z pewnością uda się uniknąć takich sytuacji.

2. Wpłata depozytu i umowa

Pierwszym krokiem po wyborze interesującego pojazdu jest podpisanie umowy między stronami oraz wpłata zwrotnego depozytu w wysokości 10% ustalonej kwoty licytacji nie mniej jak 4000 zł. Jest to niezbędne, ponieważ w przypadku wycofania się klienta i braku zapłaty za pojazd dom aukcyjny pobierze z naszego depozytu 10% kwoty na poczet kary. To jest nasze zabezpieczenie. W przypadku zakupu pojazdu depozyt zostanie zwrócony pomniejszony o naszą prowizję po zaksięgowaniu wpłaty od klienta za pojazd do sprzedawcy. W przypadku niepomyślnej licytacji depozyt na życzenie klienta będzie zwrócona w przeciągu kilku godzin, lub na życzenie klienta depozyt może zostać na poczet kolejnych licytacji.

3. Licytacja i zakup auta

Większość pojazdów z USA i Kanady jest sprzedawana w formie licytacji. W porozumieniu z klientem ustalamy maksymalną kwotę jaką możemy przeznaczyć na licytację. W przypadku wątpliwości chętnie doradzamy jaka cena będzie ekonomicznie opłacalna, aby zakupiony pojazd był atrakcyjny. Klient może obserwować przebieg licytacji online na żywo lub nawiązać z nami kontakt telefoniczny podczas licytacji. Na życzenie klienta możemy nagrać przebieg aukcji.

4. Płatność

Po wygranej licytacji mamy dwa dni robocze na zapłatę pełnej kwoty licytacji + prowizję dla domu aukcyjnego+koszty związane z transportem pojazdu do europy. W przypadku spóźnienia dom aukcyjny naliczy karę za każdy dzień zwłoki. Płatności należy dokonać na podane przez nas konto w USA.
Udzielamy wsparcia w tym zakresie, aby dla klienta całość przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

5. Transport do portu, fracht morski – import aut z USA

Po zaksięgowaniu wpłaty odbieramy pojazd z placu. Wybieramy zawsze najlepszą ekonomicznie drogę importu pojazdu. W pierwszym etapie jest on transportowany na nasz plac, tam następuje załadunek do kontenera, załadunek na statek i pojazd rozpoczyna drogę morską do Europy.

6. Odprawa celna, transport do klienta

Po przybyciu auta do wybranego portu w Europie w imieniu klienta są organizowane opłaty celno-skarbowe. Po zakończeniu procedury celnej klient jest zobowiązany do przelewu należnej kwoty na konto agencji celnej lub na nasze konto. Po uiszczeniu opłat celnych odbieramy pojazd i transportujemy do Polski w miejsce wyznaczone przez klienta.